Скорочення вуглецевих викидів

Наша компанія має багаторічний досвід обліку викидів парникових газів та оцінки скорочень викидів внаслідок проектів з енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії.

Протягом 2010-2013 років КТ-Енергія розробила 12 проектів спільного впровадження в рамках ринкових механізмів Кіотського Протоколу до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Проекти в нашому портфоліо включали заходи з підвищення енергоефективності на промислових підприємствах та теплопостальних організаціях, проекти виробництва теплової та електричної енергії з використанням біомаси та викопного палива (когенерація), утилізацію вторинних енергетичних ресурсів, тощо. Чотири проекти пройшли всі етапи розробки, процедури моніторингу та верифікації та поставили 578’931 одиниць скорочень викидів, згенерованих в 2008-2012 роках, європейським покупцям.

У 2016 році наша компанія розробила План дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату для м. Біла Церква на 2017 – 2030 роки. План дій містить оцінку базових викидів парникових газів в місті для таких секторів: будівлі, виробництво енергії, транспорт та зовнішнє освітлення. Крім того, план дій включає оцінку скорочень викидів парникових газів внаслідок проектів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також заходи з адаптації до наслідків зміни клімату.

Опис послуги

Послуги компанії КТ-Енергія у сфері обліку вуглецевих викидів включають:

  • корпоративний облік вуглецевих викидів;
  • інвентаризація викидів парникових газів для промислових підприємств;
  • розробка планів моніторингу та процедур моніторингу для промислових підприємств;
  • підготовка проектно-технічної документації для проектів скорочення викидів парникових газів;
  • навчання персоналу що обліку викидів вуглецю та управління вуглецевими викидами;
  • оцінка потенціалу скорочень викидів парникових газів внаслідок реалізації інвестиційних проектів.

Приклади проектів