План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату м. Дружківка на 2018-2030 роки

Компанія КТ-Енергія розробила План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату для м. Дружківка на період до 2030 року, який був затверджений рішенням міської ради 22 грудня 2017 року.

План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату розроблено в рамках європейської ініціативи «Угода мерів щодо енергетики та клімату». Міська влада висловила готовність скоротити на своїй території викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок реалізації проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики, а також підвищувати спроможність адаптації до наслідків кліматичних змін.

Пріоритетні напрями скорочення викидів парникових газів включають:

 • модернізацію будівель навчальних закладів з метою впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності міських об’єктів;
 • капітальний ремонт та заходи з енергозбереження у будівлях медичних закладів та будівлях інших бюджетних установ;
 • розвиток системи зовнішнього освітлення із використанням енергозберігаючих технологій та відновлюваних джерел енергії;
 • будівництво блочних модульних очисних споруд закритого типу;
 • реконструкцію освітлення місць загального користування багатоквартирних житлових будинків;
 • заходи з підвищення енергоефективності житлових будинків;
 • модернізацію системи теплопостачання.

Виконані завдання

Компанія КТ-Енергія виконала такі завдання в рамках підготовки плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату:

 • Збір вихідних даних щодо обсягів і структури споживання енергетичних ресурсів, стану інфраструктури, житлового фонду, будівель бюджетної сфери, тощо;
 • Проведення експрес-енергоаудитів основних інфраструктурних секторів (житлові будівлі, будівлі бюджетних установ, котельні) для визначення основних енергетичних проблем та потенціалу підвищення енергоефективності при реалізації інвестиційних проектів;
 • Підготовка аналітичних звітів з оцінки енергоефективності (включаючи зведений паливно-енергетичний баланс міста) та довгострокової стратегії енергетичної модернізації для кожного із основних інфраструктурних секторів;
 • Підготовка базового кадастру викидів парникових газів міста (прямі викиди парникових газів від використання палива (природний газ, бензин, дизельне паливо, тощо) та непрямі викиди від споживання електричної енергії);
 • Визначення переліку пріоритетних проектів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії і оцінка потенціалу скорочення викидів парникових газів внаслідок їх реалізації;
 • Участь у семінарах та консультаціях зацікавлених сторін щодо плану дій із залученням підприємств з виробництва та постачання енергії, водоканалу, депутатів міської ради та членів виконавчого комітету міської ради та інших зацікавлених осіб;
 • Розробка Муніципального енергетичного плану міста Дружківка та Плану сталого енергетичного і кліматичного розвитку міста Дружківка до 2030 року із врахуванням обговорення із зацікавленими сторонами.

Фото