Дослідження енергетики України

У 2015 році КТ-Енергія підготувала “Дослідження енергетики України” з детальним аналізом ринку генерації електроенергії для одного з провідних виробників обладнання для електроенергетики. Дослідження охоплювало опис теплових електростанцій та теплоелектоцентралей України з фокусом на технічні характеристики обладнання, структуру споживання палива та ефективність, а також викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та системи очищення димових газів. Дослідження також містило характеристику поточного стану та перспектив розвитку української енегомережі, ситуації з постачанням палива для виробництва електроенергії та державної політики в даному секторі.

Виконані завдання

Дослідження енергетики України охоплювало такі питання українського ринку електроенергії:

  • загальна характеристика об’єднаної енергосистеми України, включаючи встановлену потужність, обсяги виробництва електроенергії, розвиток енергомереж, постачання палива, тощо;
  • поточний стан основних теплоенергогенеруючих потужностей України, включаючи теплові електростанції, теплоелектоцентралі, електростанції на біомасі;
  • державна політика України у секторів генерації електроенергії;
  • системи контролю за забрудненням повітря на українських теплових електростанціях та ТЕЦ та зобов’язання України щодо скорочення викидів забруднюючих речовин від великих спалювальних установок.

Фото