Дослідження щодо екологічного регулювання видобутку нетрадиційного газу

В рамках програми “Український інститут газу нетрадиційних джерел” компанії Шелл в Україні КТ-Енергія підготувала 3 дослідження з оглядом екологічного законодавства в Україні та рекомендаціями щодо його удосконалення.

1) Інструменти електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля

Звіт описує стан та перспективи розвитку електронного урядування в Україні, міжнародний досвід використання інструментів електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони довкілля та містить пропозиції щодо розвитку державної електронної системи надання документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля в Україні.

Звіт було презентовано представникам Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства з питань електронного урядування та регіональних дозвільних органів.

Представники компанії КТ-Енергія брали участь в засіданнях робочої групи із розвитку електронних послуг у сфері екологічних дозвільних процедур, створеній Міністерством екології та природних ресурсів України.

Звіт доступний на сайті shalegas.in.ua.

2) Регулювання розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині охорони довкілля та екологічного моніторингу

В дослідженні проаналізоване законодавство України в частині охорони довкілля та екологічного моніторингу при видобутку нетрадиційних вуглеводнів станом на початок жовтня 2014 року. Звіт охоплює питання оцінки впливу проектів на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи, процедур отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля, обмеження щодо розміщення свердловин, вимоги до захисту поверхневих та підземних водних ресурсів, поводження з відходами та ін.

Звіт доступний українською та англійською мовами на сайті shalegas.in.ua.

3) Пропозиції щодо реформування регулювання розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині охорони довкілля на основі міжнародного досвіду

В дослідженні проаналізоване законодавство Британської Колумбії (Канада), Великобританії та Польщі в частині регуляторних та дозвільних практик для проектів з видобутку нетрадиційних вуглеводнів. Зокрема, представлена інформація про основні регуляторні органи, а також розкрито питання оцінки впливу на навколишнє середовище, обмежень щодо розміщення свердловин на нафту і газ, дозвільних процедур у сфері охорони довкілля та водокористування, технологічних вимог до видобутку вуглеводнів, доступу до інформації. Крім того, коротко охарактеризовані реалізовані та заплановані заходи оптимізації регуляторних та дозвільних практик у кожній країні або провінції.

У розділі «Порівняння регуляторних вимог» представлена зведена порівняльна таблиця щодо дозвільних та регуляторних практик для видобутку вуглеводнів у Британській Колумбії, Великобританії, Польщі і України. У розділі «Пропозиції щодо реформування регуляторних практик в Україні» описані можливості удосконалення регуляторного середовища з урахуванням міжнародного досвіду та дослідження «Регулювання розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині охорони довкілля та екологічного моніторингу». Пропозиції розглядають три аспекти реформування регуляторної бази, а саме: удосконалення дозвільних процедур, врахування особливостей видобутку нетрадиційних вуглеводнів і підвищення прозорості та доступності інформації.

Звіт доступний українською та англійською мовами на сайті shalegas.in.ua.

Виконані завдання

В рамках проекту були виконані такі завдання:

  • аналіз діючої законодавчої бази в частині дозвільних екологічних процедур (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на операції поводження з відходами, дозвіл на спеціальне водокористування та державна екологічна експертиза проектної документації), обмежень щодо розташування свердловин, екологічного моніторингу, моніторинг сейсмічної активності та контроль за радіоактивними речовинами, а також поводження у випадках надзвичайних ситуацій;
  • аналіз міжнародного досвілу (Польща, Великобританія, Британська Колумбія) в частині екологічного регулювання видобутку нетрадиційних вуглеводнів;
  • розробка рекомендацій щодо еформування українських нормативних актів в частині  регулювання видобутку нетрадиційних вуглеводнів; екомендації покривали питання усунення невідповідностей та протиріч в екологічних дозвільних процедурах, підвищення прозорості дозвільних процедур у сфері охорони довкілля та видобутку нетрадиційного газу, покращення доступу громадськості до екологічної інформації;
  • створення спеціальних озділів на сайті “Нетрадиційний газ в Україні” (shalegas.in.ua), включаючи онлайн карту проектів видобутку нетрадиційного газу та інформацію про проекти ініціативи Український інститут нетрадиційного газу;
  • організація та проведення консультацій та обговорень із зацікавленими сторонами, включаючи семінари в м. Київ та м. Харків, а також проведення прес-конференції та розповсюдження інформації серед ЗМІ.

Фото