Когенерація та утилізація вторинного тепла на ТОВ «Лукойл Енергія і Газ Україна»

Метою проекту є більш ефективне використання енергетичного потенціалу органічного палива шляхом комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на основі спалення атмосферного залишку вісбрекінгу, що супроводжується скороченням викидів парникових газів. Проект реалізовується на ТОВ «Лукойл Енергія і Газ Україна» для підвищення надійності постачання теплової енергії до ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» (Лукойл-Одеський НПЗ).

Вироблена електроенергія постачається до національної енергомережі і заміщує електроенергію, що вироблена електростанціями; також може постачатися на Лукойл-Одеський НПЗ для задоволення потреб в електроенергії. Вироблена теплова енергія використовується для задоволення теплових потреб заводу.

Виконані завдання

Послуги компанії КТ-Енергія включали весь цикл реалізації проекту спільного впровадження, включаючи:

  • визначення базового сценарію на основі вимог міжнародних методологій, національних регуляторних актів, аналізу галузей промисловості та фінансового аналізу проекту;
  • початковий аналіз потенціалу генерації скорочень викидів парникових газів внаслідок реалізації інвестиційного проекту;
  • підготовка обґрунтувальних матеріалів для проекту спільного впровадження відповідно до вимог Державного агентства екологічних інвестицій України;
  • підготовка проектно-технічної документації для проекту спільного впровадження відповідно до національних та міжнародних вимог;
  • супроводження детермінації проекту спільного впровадження міжнародним акредитованим незалежним органом;
  • супроводження затвердження проекту спільного впровадження уповноваженим органом України (Державним агентством екологічних інвестицій України) та країни-інвестора;
  • супроводження реєстрації проекту спільного впровадження;
  • розробка опитувальних листів для підприємств, підготовка звітів з моніторингу та супроводження процедури верифікації утворених одиниць скорочень викидів.

Фото