Скорочення викидів парникових газів внаслідок модернізації виробничих потужностей ТОВ «Карпатнафтохім»

Проект має на меті скорочення викидів парникових газів внаслідок модернізації процесу виробництва каустичної соди шляхом встановлення нової установки, що використовує сучасну мембранну технологію, та запровадження заходів з підвищення енергоефективності, які привели до зниження питомого споживання енергетичних ресурсів.

Встановлена установка з виробництва каустичної соди має потужність 200 000 тонн на рік. Основне обладнання включає 9 електролізерів та 3 випарних апарата. Крім того, проект дозволив частково замінити природний газ воднем для виробництва теплової енергії, який є побічним продуктом процесу виробництва каустичної соди.

Виконані завдання

Послуги компанії КТ-Енергія включали весь цикл реалізації проекту спільного впровадження, включаючи:

  • визначення базового сценарію на основі вимог міжнародних методологій, національних регуляторних актів, аналізу галузей промисловості та фінансового аналізу проекту;
  • початковий аналіз потенціалу генерації скорочень викидів парникових газів внаслідок реалізації інвестиційного проекту;
  • підготовка обґрунтувальних матеріалів для проекту спільного впровадження відповідно до вимог Державного агентства екологічних інвестицій України;
  • підготовка проектно-технічної документації для проекту спільного впровадження відповідно до національних та міжнародних вимог;
  • супроводження детермінації проекту спільного впровадження міжнародним акредитованим незалежним органом;
  • супроводження затвердження проекту спільного впровадження уповноваженим органом України (Державним агентством екологічних інвестицій України) та країни-інвестора;
  • супроводження реєстрації проекту спільного впровадження;
  • розробка опитувальних листів для підприємств, підготовка звітів з моніторингу та супроводження процедури верифікації утворених одиниць скорочень викидів.

Фото