Розробка бізнес-плану для біогазового проекту в Одеській області

Проект передбачає будівництво біогазової установки в Одеській області.

Виконані завдання

Фахівці компанії КТ-Енергія виконали такі завдання:

  • опис технології виробництва біогаз та аналіз світового ринку біогазових проектів;
  • вивчення досвіду реалізації біогазових проектів в Україні (виробництво біогазу з органічних відходів сільського господарства, рослинної сировини та збір біогазу з полігонів твердих побутових відходів);
  • підготовка детальної інформації про проект: опис проектної ділянки та інфраструктури, інформація про сировину для виробництва біогазу, обладнання та основні технологічні рішення, виробничі показники, вплив на довкілля та стан розвитку проекту;
  • розробка детальної фінансової моделі проекту та розрахунок основних фінансових показників та коефіцієнтів;
  • SWOT аналіз та аналіз ризиків проекту;
  • підготовка детального операційного плану подальшого розвитку проекту, зокрема, в частині отримання екологічних дозволів, введення в експлуатацію біогазової установки, державної реєстрація прав власності, отримання ліцензії на виробництво електричної енергії, затвердження зеленого тарифу, приєднання до оптового ринку електричної енергії, підписання договору купівлі-продажу електричної енергії та підключення електростанції до мережі;
  • аналіз можливих законодавчих змін та їх впливу на операційний план.

Фото