Скорочення викидів парникових газів внаслідок підвищення енергоефективності та утилізації вторинного тепла на ПАТ “Укрграфіт”

Метою проекту є більш ефективне використання енергетичних ресурсів шляхом утилізації залишку тепла і зменшення споживання енергетичних ресурсів, що супроводжується скороченням викидів парникових газів.

В рамках проекту встановлено три котли-утилізатори для утилізації скидного тепла від обпалювальних печей, де здійснюється обробка вуглецевих заготовок. Теплова енергія, яка витрачалася без користі, використовується для покриття потреб підприємства і заміщає теплову енергію (пару), яка за відсутності реалізації проекту вироблялася б котлами, що працюють на вугіллі.

Крім того, проект передбачає зменшення споживання енергетичних ресурсів (електроенергії та природного газу) шляхом реконструкції печей, електрокальцинаторів та інших заходів з підвищення енергоефективності.

Виконані завдання

Послуги компанії КТ-Енергія включали весь цикл реалізації проекту спільного впровадження, включаючи:

  • визначення базового сценарію на основі вимог міжнародних методологій, національних регуляторних актів, аналізу галузей промисловості та фінансового аналізу проекту;
  • початковий аналіз потенціалу генерації скорочень викидів парникових газів внаслідок реалізації інвестиційного проекту;
  • підготовка обґрунтувальних матеріалів для проекту спільного впровадження відповідно до вимог Державного агентства екологічних інвестицій України;
  • підготовка проектно-технічної документації для проекту спільного впровадження відповідно до національних та міжнародних вимог;
  • супроводження детермінації проекту спільного впровадження міжнародним акредитованим незалежним органом;
  • супроводження затвердження проекту спільного впровадження уповноваженим органом України (Державним агентством екологічних інвестицій України) та країни-інвестора;
  • супроводження реєстрації проекту спільного впровадження;
  • розробка опитувальних листів для підприємств, підготовка звітів з моніторингу та супроводження процедури верифікації утворених одиниць скорочень викидів.

Фото